Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Nieuws

De bunker Bremen is zoals bekend de nieuwe locatie van de stichting Fort aan den Hoek van Holland voor haar activiteiten als het geregistreerde  ‘Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum’. Al vele maanden zijn de enthousiaste vrijwilligers bezig om de Bremen in  te richten. Inmiddels valt deze grote voormalige munitiebunker onder de bescherming van de monumentenwet als erfgoedspoor van de  ‘Koude Oorlog’.

De bunker zal naast opslag o.a. de functie krijgen voor educatie projecten, presentaties, kenniscentrum en voorbereiding mobiele exposities. Met diverse instanties zijn bestaande  contacten vernieuwd en bestaat er grote belangstelling voor samenwerking. Diverse onderwijsinstellingen hebben de stichting benaderd voor het samenstellen van lesbrieven en presentaties. De samenwerking met de stichting ’Zuid-Hollands Landschap’ maakt gecombineerde rondleidingen mogelijk in het unieke natuurgebied Vinetaduin.

Het is de ambitie van de stichting om vooral aandacht te besteden aan de kustverdediging tijdens de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog. Deze onderwerpen sluiten geweldig aan bij de aanwezige erfgoedsporen in het Vinetaduin en de meer dan 30 jaar expertise van de stichting. Belangrijke archiefstukken en museale objecten waarover beschikt kan worden maken die geschiedenis weer levend.

 

Bunker bremen01
Met behulp van financiële ondersteuning van de stichting ‘Loswal de Bonnen’, de Provincie Zuid-Holland en het Delta Port donatiefonds wordt  er een moderne presentatieruimte ingericht. Terwijl de Rabobank Westland het voornemen  heeft de stichting bij de ontwikkeling van lesprogramma’s te ondersteunen.

Op 5 juni is het Bunker dag en bij die gelegenheid is  het publiek welkom in de Bremen waar ook een  kleine expositie ingericht zal worden. Overigens werkt de stichting ook mee zoals vorig jaar  aan de openstelling van de bunkers in de achtertuin van de ‘Intratuin’ in ’s-Gravenzande dat weekend.

Bunkerdag 2015

6 juni 2015:

Langs de kust van Nederland zijn nog veel sporen te vinden van de Tweede Wereldoorlog. De bunkers, gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall, springen het meest in het oog. Normaal zijn deze fascinerende betonnen kolossen gesloten voor het publiek, maar op zaterdag 6 juni 2015 van 11.00 tot 17.00 uur zijn bunkers van Hoek van Holland tot Den Helder voor één dag open!
De Europese kust veranderde tijdens de Duitse bezetting letterlijk in een vesting. Nazi-Duitsland legde in de Tweede Wereldoorlog een 5000 kilometer lange verdedigingslinie aan: de Atlantikwall. Ook aan de Nederlandse kust zijn talloze bunkers, tankwallen en loopgraven gebouwd.

 

Voor de bewoners in de kustregio was de bouw van de Atlantikwall een ingrijpende gebeurtenis. In Den Haag bijvoorbeeld moesten hele woonwijken plaats maken voor een kilometerslange tankgracht en waren plots zo’n 135.000 inwoners dakloos. Ook in andere Nederlandse kustplaatsen zijn straten gesloopt en waren er grootschalige evacuaties.

Bezoek tijdens de Bunkerdag niet alleen de bunkers, maar ervaar ook het onbekende verhaal van sloop en evacuatie langs onze kusten.