Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Begunstiger

De stichting “Fort Hoek van Holland” is een organisatie van louter vrijwilligers, die zich geheel belangeloos voor ons museum inzetten. Desondanks is veel geld nodig om onze museum bunker “BREMEN” (verder) in te richten, uit te bouwen en te onderhouden

De mogelijkheden
  • De minimale bijdrage per jaar bedraagt € 15,00.  Jaarlijks krijgt u dan een acceptgiro waarmee u de bijdrage kunt betalen.
  • U kunt ook begunstiger voor het leven worden voor een eenmalig bedrag van € 250,-.
  • Bedrijven c.q. instellingen zijn ook uiterst welkom als SPONSOR.
    Voor een bedrag van minimaal € 150,- per jaar hebben zij dan ook recht op naamsvermelding op ons SPONSORBORD in de bunker.
Begunstiger
  • Als BEGUNSTIGER krijgt u een aantal malen per jaar ons blad “Fort Ordonnans”.
  • Daarnaast heeft u en uw eigen gezin tijdens de open stellingen van de bunker “BREMEN” GRATIS toegang en kunt u periodiek de vorderingen in ogenschouw nemen.
Donaties
  • Het nieuwe banknummer is NL69 INGB 000 677 8884  t.n.v. de Stichting Maasmond.
  • Donaties zijn zeer welkom op dit banknummer en zullen mede gebruikt worden om van de bunker Bremen een waardig visitekaartje van de militaire historie van hoek van Holland, waarvan een deel van het leven van de Oudgedienden een blijvend onderdeel is, te  maken.
Draagt u de Stichting een warm hart toe en wilt u de organisatie steunen met een bijdrage dan kunt u BEGUNSTIGER of SPONSOR van het Fort worden.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.