Begunstiger

De stichting “Fort Hoek van Holland” is een organisatie van louter vrijwilligers, die zich geheel belangeloos voor ons museum inzetten. Desondanks is veel geld nodig om onze museum bunker “BREMEN” (verder) in te richten, uit te bouwen en te onderhouden

De mogelijkheden
 • De minimale bijdrage per jaar bedraagt € 10,00.
 • U kunt ook begunstiger voor het leven worden voor een eenmalig bedrag van € 100,-.
 • Bedrijven c.q. instellingen zijn ook uiterst welkom als SPONSOR.
  Voor een bedrag van minimaal € 150,- per jaar hebben zij dan ook recht op naamsvermelding op
  ons SPONSORBORD in de bunker.
Begunstiger
 • Als BEGUNSTIGER ontvangt u regelmatig een digitale nieuwsbrief met nieuwtjes en wetenwaardigheden.
 • Daarnaast heeft u en uw eigen gezin tijdens de open stellingen van de bunker “BREMEN” GRATIS toegang
  en kunt u periodiek de vorderingen in ogenschouw nemen.
Donaties
 • Het nieuwe banknummer is NL95RABO 0323290906  t.n.v. de Stichting Fort aan den Hoek van Holland.
 • Donaties zijn zeer welkom op dit banknummer en zullen mede gebruikt worden om van de bunker Bremen een waardig visitekaartje van de militaire historie van hoek van Holland en omgeving  te maken.
Draagt u de Stichting een warm hart toe en wilt u de organisatie steunen met een bijdrage dan kunt u BEGUNSTIGER of SPONSOR van het Fort worden.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.