Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Publicaties

Door het fortbestuur wordt twee maal per jaar een zogenaamde Fort-ordonnans uitgegeven, waarin de wetenswaardigheden van ons Fort zijn opgenomen.
Hiernaast volgt de lijst van uitgaven van de jaargangen van de Fort ordonnansen in chronologische volgorde.

Daarnaast verschijnen incidenteel geschiedenisverhalen over Hoek van Hollanden de omgeving.
Deze verhalen zullen wij in de loop van de tijd ook op de Historie pagina gaan publiceren.

FortHvH museum in de toekomst

De Stichting ‘Fort aan den Hoek van Holland’ is in samenwerking met diverse niet zakelijke organisaties druk bezig om zo snel mogelijk de collectie van het Nederlands Militair kustverdedigingsmuseum weer voor het publiek toegankelijk te maken. Er wordt gewerkt aan tijdelijke en permanente exposities. Deze samenwerking zal plaatsvinden zonder rijke subsidies en heeft hoeft geen zakelijke winst op te leveren. Hoog uit dat incidenteel een beroep zal worden gedaan op een project subsidie.

De toekomstige verhaallijnen zijn de militaire kustverdediging:

  • Wereldoorlog 1
  • Wereldoorlog 2
  • De koude oorlog
  • Hoek van Holland, Rotterdam en de haven