Publicaties

Door de stichting werd twee maal per jaar een zogenaamde Fort-ordonnans uitgegeven, waarin de wetenswaardigheden
van het Fort ed.  zijn opgenomen.
Hiernaast volgt de lijst van uitgaven van de jaargangen van de Fort ordonnansen in chronologische volgorde.

Daarnaast verschenen incidenteel geschiedenisverhalen over Hoek van Hollanden de omgeving.

Nu de stichting niet langer in  het Fort gehuisvest is zal ook de Ordonnans niet meer verschijnen maar
zal nieuws en wetenswaardigheden door middel van een digitale nieuwsbrief aangeboden worden.

FortHvH museum in de toekomst

De Stichting ‘Fort aan den Hoek van Holland’ is in samenwerking met diverse niet zakelijke organisaties druk bezig om zo snel mogelijk de collectie van het Nederlands Militair kustverdedigingsmuseum weer voor het publiek toegankelijk te maken. Er wordt gewerkt aan tijdelijke en permanente exposities. Deze samenwerking zal plaatsvinden zonder rijke subsidies en heeft hoeft geen zakelijke winst op te leveren. Hoog uit dat incidenteel een beroep zal worden gedaan op een project subsidie.

De toekomstige verhaallijnen zijn de militaire kustverdediging:

  • Wereldoorlog 1
  • Wereldoorlog 2
  • De koude oorlog
  • Hoek van Holland, Rotterdam en de haven