Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum

Op 1 september 1989, de dag dat het fort 100 jaar bestond, was het zover. De Minister van Defensie, mr. drs. F. Bolkestein, opende het museum. Dit was het startsein voor vele werkzaamheden. Slopen, opbouwen en opknappen. In de loop der jaren waren er veranderingen in het fort aangebracht.

Een aantal van deze veranderingen werden weer teruggebracht in de oorspronkelijke situatie. In oktober 1990 werd met hulp van de Genie de laag grond op het fort afgegraven zodat de geweergalerij en de originele bovenkant weer zichtbaar werd. Ook 5 september 1992 was een belangrijke dag in de nieuwste geschiedenis van het fort.

Die dag werd een convenant getekend tussen de stichting en het Koninklijk Leger- en Wapenmuseum “Generaal Hoefer” te Delft. Het resultaat hiervan was, dat een nauwe samenwerking ontstond tussen beide musea en dat het legermuseum het fort ging helpen bij het inrichten van een historisch verantwoorde tentoonstelling. Het fort kreeg materiaal, zoals kanonnen, lichtere wapens en uniformen in bruikleen van dit museum.

Op 29 september 1995 zorgde de aannemingsmaatschappij Gebr. Koudijs B.V. ervoor dat er in een actie van 24 uur (uitdaging) drie replica geschutskoepels van beton op het fort kwamen. Deze actie was een geschenk in het kader van het 50 jarige bestaan van dit bedrijf. Het silhouet van het fort was nu weer als voor de oorlog.

Ook in het fort werd hard gewerkt, onder andere aan de bouw en inrichting van diorama’s. De afgelopen jaren konden dan ook diverse mooie diorama’s aan de bezoekers worden getoond en de tentoonstelling groeit dankzij de inzet van alle vrijwilligers steeds verder. Per jaar ontvangt het fort tijdens rondleidingen en opendagen ongeveer 20.000 bezoekers binnen haar dikke muren.

In de jaren dat het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum open is voor het publiek hebben meer dan 300.000 bezoekers hun weg door het ondergrondse gangenstelsel weten te vinden. Zij hebben kunnen zien en horen hoe de soldaten in het fort werkten en leefden. Ook konden zij kennis nemen van de waanzin en het verdriet welk een oorlog met zich meebrengt. De vrijwilligers van het fort aan den Hoek van Holland, hopen dat u, door uw bezoek aan het vestingwerk, een interessante wandeling door ons militaire verleden maakt.

Enkele mijlpalen in de meest recente geschiedenis van ons fort waren:

A. 1 januari 2000 werd het fort opgenomen op de Rijksmonumentenlijst en werd daarmee een Rijksmonument

B. 28 december 2001 werd het fort in eigendom overgedragen aan de gemeente Rotterdam

C. 7 februari 2002 kreeg het, in het fort gevestigde Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum de museumprijs van de Provincie Zuid Holland en werd uitgeroepen tot het: “Beste museum van Zuid-Holland”

D. 13 januari 2003. werd het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum opgenomen in het Nederlands Museumregister en kreeg daarmee het predicaat “Geregistreerd Museum”

E. 7 december 2007 werd aan de Stichting de vrijwilligersprijs van de Gemeente Rotterdam uitgereikt.