Nieuws

Als gevolg van de, na de capitulatie van Duitsland in 1945, snel verslechterende toestand tussen het Westen en de Sovjet Unie kwam in november 1948 het voorstel bij de marinestaf binnen om een Mijnenuitkijkdienst (MUD) op te richten, wat in februari 1949 dan ook daadwerkelijk gebeurde.

De Koninklijke Marine ging er vanuit dat, indien de zogenaamde Koude Oorlog zou omslaan in een echte oorlog, de toegangen tot de havens van o.a. Rotterdam door een vijand geblokkeerd zouden worden door middel van het leggen van zeemijnen. Er werd verwacht dat de mijnen voornamelijk door vliegtuigen zouden worden afgeworpen. Deze dienst bestond tot 1974 en had de taak om het plaatsen van zeemijnen door vijandelijke schepen of vliegtuigen waar te nemen met behulp van een speciaal meet- en peilapparaat, een pelorus genaamd. De dienst opereerde van uit de Berghaven en de bunkers Hamburg en Bremen in het Vinetaduin. Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum beschikt in bruikleen over een originele peloruspaal. Helaas ontbrak de pelorus. Maar de inventieve vrijwilliger van de stichting Jan van Dijk is het gelukt om een pelorus te reconstrueren en op de originele paal te plaatsen. Deze paal én uitgebreide informatie over de Mijnenuitkijkdienst zijn onderdeel van de exposities over de Koude Oorlog in Bunker Hamburg. Bunker Hamburg en Bremen zijn iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur geopend. Ook op de Nationale Bunkerdag op zaterdag 3 juni zijn beide bunkers te bezoeken, en dan zelfs tot 17:00 uur. Tickets voor Bunkerdag zijn op 3 juni verkrijgbaar bij de ingang van het Vinetaduin aan de Strandweg, naast de Metro-oversteek.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Het museum is elke zaterdag geopend van 13:00 – 16:00 uur het gehele jaar door, dus ook tijdens de wintermaanden. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.
(23 mei 2023)


Een trotse Jan van Dijk bij ‘zijn’ pelorus

In bunker Hamburg van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum is aandacht voor de Luchtbeschermingsdienst, afgekort als LBD. Deze dienst werd opgericht in 1939 om de bevolking te informeren over hoe te handelen bij een luchtaanval. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de LBD o.a. actief om burgers te controleren op de verduisteringsplicht. Alle losse woningen en hele steden werden verduisterd om te voorkomen dat geallieerde piloten herkenningsbakens zagen. Verzetsmensen meldden zich aan als lid van de LBD om een alibi te hebben voor meer bewegingsvrijheid, vooral ’s avonds.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de LBD vervangen voor de organisatie Bescherming Bevolking, afgekort de BB. Tijdens de Koude Oorlog had de BB de taak om mensen te wijzen op de gevaren van een atoomaanval. Ook had de dienst de taak om burgers te helpen bij calamiteiten zoals een oorlog of grote natuurramp. Het museum zoekt nog spullen van de BB om tentoon te stellen. Als u nog iets bezit van de BB wat u aan ons af wil staan, kunt u contact opnemen met het museum. Van een oud LBD-lid uit Naaldwijk heeft het museum diverse kledingstukken en documenten gekregen. De uitrusting van een LBD’er bestond uit een helm, een armband voor herkenbaarheid, een EHBO koffer en blusmiddelen. Ook een familie uit ‘s-Gravenzande stelde uitrustingsstukken ter beschikking. Maar graag hebben we dus nog meer spullen, vooral van de BB.
De expositie over dit onderwerp is nu al te bezichtigen in bunker Hamburg.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Het museum is elke zaterdag geopend van 13:00 – 16:00 uur het gehele jaar door, dus ook tijdens de wintermaanden. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.
(16 mei 2023)