Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Nieuws

Op  zaterdag 9 september is het, zoals gebruikelijk op de tweede zaterdag van de maand september, Monumentendag. Alle bunkers in het Vinetaduin in Hoek van Holland zijn Rijksmonumenten. Echter de bunkers Bremen en Hamburg nemen een bijzondere plaats in als Rijksmonument Koude Oorlog. In deze bunkers vertellen de vrijwilligers van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum over het gebruik van de bunkers door de jaren heen. Nederlandse betonnen schuilplaatsen – kazematten –  uit de periode van de mobilisatie in 1914-1918 werden hergebruikt tijdens de mobilisatie van 1939-1940 maar ook door de Duitse bezetters. De Nederlandse kustbatterij V uit 1939, in die tijd erg modern, werd door de Duitsers tijdens de bezetting ook gebruikt en later verder gemoderniseerd als onderdeel van de Atlantikwall. Na  WO2 werd tijdens de Koude Oorlog een aantal Duitse bunkers hergebruikt als commandopost door de Mijnen Uitkijk Dienst en voor de monitoring van scheepvaart op de Noordzee en de Nieuwe Waterweg. Daarvoor – vanaf 1947 – boden deze bunkers plaats voor de Marva’s, de vrouwen afdeling van de Koninklijke Marine. Zij bedienden de nog aanwezige telefooncentrales en telexen.

Vrijdag 8 september ontvangt Bunker Bremen in verband met Jongeren Monumentendag Westlandse scholieren in combinatie met de openstelling van de Stelling Arendsduin bij de Intratuin in ‘s-Gravenzande.  Zaterdag 9 september zijn Bunker Bremen en Hamburg te bezoeken vanaf 13:00 – 16:00 uur. Er zijn 3 rondleidingen: de eerste om 13.30 uur, daarna 14.00 uur en de laatste om 14.30 uur. Er wordt gestart vanaf de bunker Bremen.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Het museum is elke zaterdag geopend van 13:00 – 16:00 uur het gehele jaar door, dus ook tijdens de wintermaanden. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.

(28 augustus 2023)

Via contacten van een aantal vrijwilligers ontving het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum een schrijfmachine van de stiefdochter van Cees Sipkes. Het verhaal bij de schrijfmachine is dat deze tijdens de oorlogsjaren in het kantoor van Koningin Wilhelmina in Londen heeft gestaan en door de Engelandvaarder Cees Sipkes na de oorlog meegenomen is naar Nederland. Verteld is dat de koningin zelf ook ooit deze schrijfmachine gebruikt heeft.

Wie was Cees Sipkes ?

Na geruime tijd ziek te zijn geweest, overleed op 2 april 1990 Engelandvaarder Cees Sipkes op 77-jarige leeftijd. Cees verliet het bezette vaderland al in 1941 en bereikte via de Spanjeroute Engeland, alwaar hij dienst nam bij de geallieerde Luchtstrijdkrachten. Als nachtjagervlieger was hij nauw betrokken bij de verdediging van Malta en het Middellandse Zeegebied. Voor dit uiterst gevaarlijke werk werd hem het Vliegerkruis toegekend, later gevolgd door het Kruis van Verdienste en het Verzetsherdenkingskruis. Ook na de oorlog bleef hij de luchtmacht trouw en hij besloot zijn lange en succesvolle vliegercarrière als Commandant van de Luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Koningin Juliana verleende hem hiervoor het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Cees was attent en charmant, eerlijk en trouw, evenwichtig en vol vertrouwen in de medemens. Ook was hij rechtlijnig en voerde discipline hoog in het vaandel. Hij was er vast van overtuigd dat de wereld er beter uit zou zien als de discipline over de gehele linie strakker zou worden aangetrokken.

Met dit curieuze toestel en het bijbehorend verhaal is Hans van Aalst, voorzitter van de Stichting, ontzettend verheugd. Het tonen van deze oude schrijfmachine is leerzaam voor de nieuwere generaties want deze oogt zeer primitief ten opzichte van het huidige computertijdperk. “Het is vanzelfsprekend dat deze gift een welkome toekomstige aanvulling is op onze collectie over WO2 en het verzet in het bijzonder”. Dit thema is onderdeel van Bunker Bremen terwijl er ook uitbreidingen zijn in Bunker Hamburg over de Koude Oorlog.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Het museum is elke zaterdag geopend van 13:00 – 16:00 uur het gehele jaar door, dus ook tijdens de wintermaanden. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.

(17 juli 2023)