Nieuws

In 1968 lanceerde de Nederlandse politie de leus “De politie is je beste vriend”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag dat wel anders. De bezetter was sterk afhankelijk van de medewerking van de Nederlandse politie en verkreeg die medewerking ook in grote mate. Tijdens de oorlogsjaren werd de politie daarmee voor bijvoorbeeld Joden en verzetsmensen een groot gevaar. Uiteraard waren er in die tijd ook politiemensen die zich tegen de repressie van de bezetter verzetten.

In de verzetskamer in bunker Bremen dreigt een inval van de bezetter. Aan het arrestatieteam is nu een Hollandse politieagent toegevoegd wat ook in vele gevallen helaas de realiteit was. Het originele uniform van deze politieman uit deze periode is geschonken door Marianne Batavier. Marianne is een bekend scenarioschrijver bij de TV en film en heeft o.a.  medegewerkt aan de meest recente film over het leven van Anne Frank.

Naast de vele belangstelling voor de diverse aanwezige thema exposities is er altijd veel aandacht voor het verzet en de wijze waarop dit door de vrijwilligers van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum onder de aandacht wordt gebracht.

Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum is iedere zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Start rondleidingen om: 13.30 uur, 14.00 uur en 14.30 uur in bunker Bremen. Voor groepsbezoek kunnen aparte afspraken gemaakt worden ook op andere dagen.

Op  zaterdag 9 september is het, zoals gebruikelijk op de tweede zaterdag van de maand september, Monumentendag. Alle bunkers in het Vinetaduin in Hoek van Holland zijn Rijksmonumenten. Echter de bunkers Bremen en Hamburg nemen een bijzondere plaats in als Rijksmonument Koude Oorlog. In deze bunkers vertellen de vrijwilligers van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum over het gebruik van de bunkers door de jaren heen. Nederlandse betonnen schuilplaatsen – kazematten –  uit de periode van de mobilisatie in 1914-1918 werden hergebruikt tijdens de mobilisatie van 1939-1940 maar ook door de Duitse bezetters. De Nederlandse kustbatterij V uit 1939, in die tijd erg modern, werd door de Duitsers tijdens de bezetting ook gebruikt en later verder gemoderniseerd als onderdeel van de Atlantikwall. Na  WO2 werd tijdens de Koude Oorlog een aantal Duitse bunkers hergebruikt als commandopost door de Mijnen Uitkijk Dienst en voor de monitoring van scheepvaart op de Noordzee en de Nieuwe Waterweg. Daarvoor – vanaf 1947 – boden deze bunkers plaats voor de Marva’s, de vrouwen afdeling van de Koninklijke Marine. Zij bedienden de nog aanwezige telefooncentrales en telexen.

Vrijdag 8 september ontvangt Bunker Bremen in verband met Jongeren Monumentendag Westlandse scholieren in combinatie met de openstelling van de Stelling Arendsduin bij de Intratuin in ‘s-Gravenzande.  Zaterdag 9 september zijn Bunker Bremen en Hamburg te bezoeken vanaf 13:00 – 16:00 uur. Er zijn 3 rondleidingen: de eerste om 13.30 uur, daarna 14.00 uur en de laatste om 14.30 uur. Er wordt gestart vanaf de bunker Bremen.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Het museum is elke zaterdag geopend van 13:00 – 16:00 uur het gehele jaar door, dus ook tijdens de wintermaanden. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.

(28 augustus 2023)