Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Nieuws

Bezoek het Atlantikwall-museum; museum bunker 611 en origineel ingerichte bunker 625 en het informatiecentrum van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum in Bunker Bremen in het Vinetaduin met een combikaart op één dag.

Ontdek de 4 lagen krijgsgeschiedenis van het Verdedigingspark door. een bezoek aan de 3 locaties. In het gebied zijn Nederlandse vestingwerken uit de eerste wereldoorlog en Interbellum aanwezig. De Duitse bezetters bouwen de Atlantikwall. Tijdens de Koude Oorlog zijn Duitse bunkers verbouwd en hebben de Amerikanen er installaties gebouwd. Ontdek de verschillende interessante verhaallijnen op beide locaties.

Dit middag vullende programma kan worden afgesloten met een aantrekkelijke horeca korting bij restaurant La Porte Salute op vertoon van uw combikaart.

De samenwerking tussen beide stichtingen  heeft geleid tot verschillende thema arrangementen in samenwerking met lokale horeca die komende weken bekend gemaakt zullen worden.

 

Het Verdedigingspark Arrangement is op de volgende dagen te boeken: 5 mei, 3 juni, 1 juli, 5 aug, 2 sept en onder voorbehoud 7 okt en 4 november.

Meer info of boeken via onze site:  Boek hier uw arrangement

In bunker Bremen wordt vanaf 5 mei aandacht besteed aan het verzet in Nederland tijdens de Duitse bezetting 19140- 1945.

Het verzet bestond uit vele activiteiten. Gewapend verzet maar ook het lijdzaam verzet vanuit huiskamers. Van  beide verzetsactiviteiten zijn herinneringen in bunker Bremen te zien.

De huiskamer met onderduiker. De zelfde kamer waar stiekem naar een zelfgebouwde radio ontvanger  geluisterd wordt. Een dreigende inval van de SD. Verraad?

Ook originele  verzetskranten uit die donkere periode worden tentoongesteld. Een oude stencilmachine en veel meer authentieke documenten die betrekking hebben op verzetsactiviteiten van b.v. regionale verzetsgroepen in Maasland en Maassluis en uiteraard is er aandacht voor het  het Vlaardingse Geuzenverzet één van de eerste verzetsgroepen van Nederland. De bekende geuzenpenning is eveneens aanwezig.

Op beeldschermen wordt verdere toelichting gegeven vooral aangepast voor onze jongeren.

Dit jaar staat nationaal in het teken van het Verzet en in de eerste Mei dagen  wordt er uitgebreid stil gestaan  bij allen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Ook vele verzetsmensen, de dapperen die zich niet lijdzaam lieten onderdrukken.

De vrijwilligers van de stichting Fort aan den Hoek van Holland hebben met veel passie deze expositie ingericht als herinnering aan die dapperen.

 

Deze expositie samen met de andere lopende exposities is de komende maanden te bezoeken op zaterdagmiddag en een aantal maal op zondagmiddag ( www.forthvh.nl).