Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Nieuws

De bunker Bremen is zoals bekend de nieuwe locatie van de stichting Fort aan den Hoek van Holland voor haar activiteiten als het geregistreerde  ‘Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum’. Al vele maanden zijn de enthousiaste vrijwilligers bezig om de Bremen in  te richten. Inmiddels valt deze grote voormalige munitiebunker onder de bescherming van de monumentenwet als erfgoedspoor van de  ‘Koude Oorlog’.

De bunker zal naast opslag o.a. de functie krijgen voor educatie projecten, presentaties, kenniscentrum en voorbereiding mobiele exposities. Met diverse instanties zijn bestaande  contacten vernieuwd en bestaat er grote belangstelling voor samenwerking. Diverse onderwijsinstellingen hebben de stichting benaderd voor het samenstellen van lesbrieven en presentaties. De samenwerking met de stichting ’Zuid-Hollands Landschap’ maakt gecombineerde rondleidingen mogelijk in het unieke natuurgebied Vinetaduin.

Het is de ambitie van de stichting om vooral aandacht te besteden aan de kustverdediging tijdens de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog. Deze onderwerpen sluiten geweldig aan bij de aanwezige erfgoedsporen in het Vinetaduin en de meer dan 30 jaar expertise van de stichting. Belangrijke archiefstukken en museale objecten waarover beschikt kan worden maken die geschiedenis weer levend.

Bunker bremen01
Met behulp van financiële ondersteuning van de stichting ‘Loswal de Bonnen’, de Provincie Zuid-Holland en het Delta Port donatiefonds wordt  er een moderne presentatieruimte ingericht. Terwijl de Rabobank Westland het voornemen  heeft de stichting bij de ontwikkeling van lesprogramma’s te ondersteunen.

Op 5 juni is het Bunker dag en bij die gelegenheid is  het publiek welkom in de Bremen waar ook een  kleine expositie ingericht zal worden. Overigens werkt de stichting ook mee zoals vorig jaar  aan de openstelling van de bunkers in de achtertuin van de ‘Intratuin’ in ’s-Gravenzande dat weekend.
(26-4-2016)

De stichting Fort aan den Hoek van Holland heeft een nieuwe locatie in Hoek van Holland gevonden. De voormalige bunker Bremen in het Vinetaduin wordt door de stichting gehuurd van de stichting Zuid- Hollands Landschap. Deze bunker zal worden gebruikt voor presentaties,  kenniscentrum en opslag. Deze zeer grote voormalige munitiebunker beschikt over vele kamers en is in de periode van de Koude oorlog gebruikt door de Nederlandse Koninklijke Marine.

Momenteel wordt door de vele vrijwilligers van de stichting hard gewerkt aan het gebruiksklaar maken van deze locatie. Medio dit jaar zal de bunker gereed zijn en ingericht worden door het officieel geregistreerd Nederlands Militair kustverdedigingsmuseum met een fantastische expositie over de Militaire kustverdediging.  Deze expositie sluit onder meer prachtig aan bij de rol in het verleden van het Vinetaduin. Vele vrijwilligers van de stichting zijn eveneens vrijwilliger van de stichting Zuid- Hollands Landschap.

In de nabije toekomst zullen beide stichtingen  nagaan hoe nog beter samengewerkt kan worden met behoud van de in het Vinetaduin aanwezige unieke flora en fauna. De vrijwilligers en het bestuur van de stichting zijn zeer enthousiast over de nieuwe kansen en gaan er alles aan doen om de haar ter beschikking gestelde  unieke museumstukken, kennis en archieven weer aan het publiek te tonen. Op verzoek van diverse instellingen wordt ook gewerkt aan educatieprogramma’s voor o.a. scholen.

De stichting is eveneens lid van de Erfgoedtafel Atlantikwall en zal in de toekomst haar banden met de andere Atlantikwall musea versterken.
(19-2-2016)