Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Nieuws

Onze omgeving bergt veel oorlogsherinneringen. Soms wat verstopt, maar in alle gevallen objecten met een verhaal uit een ver verleden. ‘Sporen van oorlogen’ noemt  Stichting Fort aan den Hoek van Holland deze aandenkens. En ze ontwikkelde met behulp van subsidie van de Rabobank er een interactief lespakket bij, voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Het verrassende pakket bestaat uit een website, 5 werkbladen, een docentenhandleiding en de jeugdroman Hoekse Luchten. Met behulp van dit materiaal gaan de leerlingen zelfstandig in hun eigen omgeving op zoek naar sporen van oorlogen. En, wat belangrijker is, naar de achterliggende verhalen. In Hoek van Holland en in het Westland. De zoektocht gaat verder dan bunkers en tankgrachten uit de WO II. In het totaal zijn er vijf sporen waarbij ook WO I aan bod komt en de periode tussen de twee wereldoorlogen (het interbellum). Er is zelfs aandacht voor de Koude Oorlog. Niet voor niets is Bunker Bremen in het Vinetaduin in HvH het vertrekpunt. Deze bunker speelde niet alleen een rol in WO II, maar ook tijdens de naoorlogse periode. Daarvandaan werden, tot de val van De Muur in 1989, alle scheepvaartbewegingen op de Nieuwe Waterweg gevolgd.

‘Sporen van oorlogen’ is bij voorkeur te gebruiken in combinatie met een bezoek aan Bunker Bremen, maar kan ook los daarvan worden ingezet. Het pakket biedt een unieke kans voor eigentijds omgevingsonderwijs. Met aan de ene kant verhalen van opa’s en oma’s uit het verleden en aan de andere kant aanknopingspunten voor behandeling van de huidige vluchtelingenproblematiek.

Het lespakket werd ontwikkeld door Ed van Berkel en Koos Meijster.
Op 22 februari overhandigen zij op de Prins Willem-Alexanderschool in De Lier het eerste exemplaar aan Wethouder De Goeij van onderwijs.
(22-2-2018)

De stichting Fort aan den Hoek van Holland heeft onlangs de uniformjassen van Kapitein ter Zee Johannes van Leeuwen van in bezit gekregen. Van Leeuwen was positiecommandant van Hoek van Holland tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940.

Mirjam Visser en Dick Ruis, beide vrijwilliger bij de stichting, doen onderzoek naar Hoek van Holland in en rond de 2e Wereldoorlog. Mirjam was al langere tijd op zoek naar informatie over van Leeuwen. Afgelopen  zomer kwam ze in contact met de familie, en nadat de dochter en kleindochter van van Leeuwen een bezoek hadden gebracht aan bunker Bremen, besloten ze zijn uniform te schenken aan de stichting. Dick en Mirjam zijn recent bij de familie langs geweest om het uniform op te halen. Het zal t.z.t. tentoongesteld worden in bunker Bremen.

Van Leeuwen ging in 1910 bij de Marine. In mei 1939 werd hij tijdens de voormobilisatie bij de Mariniers in Hoek van Holland gestationeerd, hij had toen de rang van Kapitein-luitenant ter Zee. In november werd hij benoemd tot positiecommandant, en in deze hoedanigheid had hij het commando over zo’n 2000 man Marine, Kustartillerie en Infanterie. In de meidagen van ’40 leidde hij de gevechten vanuit de vuurleidingspost van Batterij V, in het huidige Vinetaduin. Toen Nederland capituleerde is hij met de laatste gelegenheid vanuit Hoek van Holland naar Engeland gegaan.

Na de bevrijding werd hij namens het Militair Gezag aangesteld als militair commissaris voor het district Rotterdam. Hierdoor kwam hij direct boven de burgemeester te staan. Toen het Militair Gezag werd opgeheven verviel deze functie. In 1946 is hij op eigen verzoek eervol uit de Marine ontslagen. Hij was toen van Kapitein ter Zee, de rang die op de uniformjassen te zien is. Na zijn ontslag zou hij tot 1 mei 1957 de functie van havenmeester te Rotterdam vervullen.

Van Leeuwen is onderscheiden met de Bronzen Leeuw voor zijn aandeel in de meidagen. Hij werd in Engeland tot Officer of the British Empire (OBE) benoemd en was tevens Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Bunker Bremen is iedere zaterdagmiddag geopend voor publiek Toegang Vinetaduin Strandweg t.o. voormalig station Strandweg
(7-1-2018)