Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Nieuws

De Mei  maand van 1940 was voor Nederland en in het bijzonder voor Hoek van Holland zeer dramatisch en de gevolgen ingrijpend.  Het uitbreken van de oorlog op 10 mei  en de daar op volgende dagen verliepen in Hoek van Holland in alle opzichten chaotisch. De Oude Hoek werd ontruimd en vele bewoners van dat  deel van Hoek van Holland werden  geëvacueerd later gevolgd door vele andere inwoners van onze plaats. Hierover is al veel  verteld en geschreven.

Op 13 mei 1940 vertrok koningin Wilhelmina van uit Hoek van Holland naar Engeland. Later die dag gevolgd door het Nederlandse Kabinet na eerst in het Fort aan den Hoek van Holland vergaderd  te hebben.

De stichting Fort aan den Hoek van Holland opent op 13 mei as. een speciale expositie over deze ingrijpende gebeurtenissen in Bunker Bremen in het Vinetaduin.  Een uitbeelding  van de laatste kabinetsvergadering  op 13 mei 1940 van de toenmalige regering onder leiding van Jhr. De Geer op Nederlandse bodem is één van de hoogte punten. Een unieke expositie van originele affiches over de mobilisatie en latere bezetting illustreert de gevolgen hier van  voor de bevolking.

Verder wordt een expositie ingericht over de militaire communicatie. Een ingerichte Duitse slaapkamer geeft een inkijk in het leven van de Duitse bezetter .

Deze fraaie bijzondere expositie is van af 13 mei 2017 te zien in Bunker Bremen. Tot die tijd zal de huidige expositie  over de bouw van de Atlantikwall en mobilisatie van de Nederlandse kustverdediging  1914 gehandhaafd blijven met de gebruikelijke  ondersteuning van de vertellers van de stichting. Deze expositie is zeer informatief voor jong en oud.

Bunker Bremen is iedere zaterdagmiddag geopend voor bezoek. In de zomerperiode zullen de openingstijden uitgebreid worden.

(19-3-2017)

Afgelopen zaterdag was er enige consternatie bij de Brinktoren toen twee streng ogende militairen Jaap Muis thuis ophaalde om afgevoerd te worden naar het Vinetaduin. In dat door de stichting Het Zuid Hollands Landschap beheert gebied heeft de stichting Fort aan den Hoek van Holland in bunker Bremen een  nieuwe locatie voor haar vele activiteiten. Het was de in het dorp bekende 89 jarige Hoekenees Jaap Muis de eer om de  nieuwe expositie over de kustverdediging rond de mobilisatie 1914 te openen. Jaap Muis heeft direct na de oorlog als marinier dienst gedaan in Hoek van Holland en is altijd betrokken geweest bij de activiteiten van de stichting.

Vooraf aan de opening werd in de presentatieruimte van de bunker waar vele bezoekers een plekje gevonden hadden een toelichting gegeven over deze nieuwe fraaie expositie. De film uit 1917 ‘Holland neutraal’ die daarna vertoond werd kreeg veel aandacht. De expositie zal de komende maanden toegankelijk zijn voor de bezoekers aan de Bremen terwijl de voorbereidingen voor een nieuwe wissel expositie in het voorjaar van 2017 al in volle gang zijn.

De Bremen is iedere zaterdagmiddag geopend en te bereiken via de ingang van het Vinetaduin Strandweg tegen over station Strand.

In de kerstvakantie is er op 28 en 29 december ‘s-middags een speciale kerstevent. Korporaal kok Zondag laat iedere bezoeker proeven van zijn overheerlijke snert terwijl een deel van de bemanning van de bunker in stijl gekleed zal zijn als militair uit de periode van de expositie. De aanwezige boekenmarkt is dan gevuld met vele boeken en naslagwerken over de militaire geschiedenis en vooral de Tweede Wereldoorlog. Toegangsprijs: €2,50 volwassenen. Kinderen € 1,–
(19-12-2016)