Nieuws

De Jozefschool had als één van de projecten in het kader van de ‘school cultuurweek’ het onderwerp bunkers gekozen. Vele bunkers in Hoek van Holland zijn nog steeds dominant aanwezig. Zichtbaar en onzichtbaar. Verder heeft de bouw van de Atlantikwall veel invloed gehad op het leven tijdens de bezettingsjaren in Hoek van Holland en daarna. Na de oorlog werden vele bunkers gebruikt om het tekort aan woningen op te lossen. Verder zijn bunkers als erfgoedspoor spannende monumentale gebouwen.

Op verzoek van de Jozefschool verzorgden vrijwilligers van de stichting ‘Fort aan den Hoek van Holland ‘ gastlessen over de geschiedenis van de Atlantikwall en de functie van bunkers in dit verdedigingssysteem. De lessen werden ondersteund met voorwerpen uit de les kist van de stichting.

De leerlingen van groep 7/8 waren zeer enthousiast en stelden door de uitstekende voorbereiding op school bijzonder goede vragen gevolgd door boeiende leerzame discussies.

Na de les in de bank vertrokken de jongelui uit de bank het veld in om op locaties bunkers te bezoeken. Deze tocht eindigde in Bunker Bremen in het Vinetaduin de huidige locatie van de stichting Fort aan den Hoek van Holland om naar de film ‘De verborgen grens’ te kijken.

Na afloop waren de jongelui het er helemaal over eens dat Bunkers als cultureel erfgoed behouden moeten blijven.

Zeker in Hoek van Holland omdat de bunkerbouw een belangrijke invloed gehad heeft op de ontwikkeling van ons dorp.

De leerlingen van de Jozefschool konden terug kijken op een gelaagd project. Dat gold ook voor de vrijwilligers van de stichting. Dit project was namelijk de start van een reeks van educatieprojecten voor scholen onder de titel ‘Sporen van oorlogen’. Dit project behandelt drie oorlogen waarvan nog vele sporen zichtbaar zijn: Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Met behulp van gastlessen op school, een zoektocht naar sporen in het veld, lesbrieven en een ondersteunende educatiesite wordt op een interactieve manier kennis en informatie overgedragen .

 

De Mei  maand van 1940 was voor Nederland en in het bijzonder voor Hoek van Holland zeer dramatisch en de gevolgen ingrijpend.  Het uitbreken van de oorlog op 10 mei  en de daar op volgende dagen verliepen in Hoek van Holland in alle opzichten chaotisch. De Oude Hoek werd ontruimd en vele bewoners van dat  deel van Hoek van Holland werden  geëvacueerd later gevolgd door vele andere inwoners van onze plaats. Hierover is al veel  verteld en geschreven.

Op 13 mei 1940 vertrok koningin Wilhelmina van uit Hoek van Holland naar Engeland. Later die dag gevolgd door het Nederlandse Kabinet na eerst in het Fort aan den Hoek van Holland vergaderd  te hebben.

De stichting Fort aan den Hoek van Holland opent op 13 mei as. een speciale expositie over deze ingrijpende gebeurtenissen in Bunker Bremen in het Vinetaduin.  Een uitbeelding  van de laatste kabinetsvergadering  op 13 mei 1940 van de toenmalige regering onder leiding van Jhr. De Geer op Nederlandse bodem is één van de hoogte punten. Een unieke expositie van originele affiches over de mobilisatie en latere bezetting illustreert de gevolgen hier van  voor de bevolking.

Verder wordt een expositie ingericht over de militaire communicatie. Een ingerichte Duitse slaapkamer geeft een inkijk in het leven van de Duitse bezetter .

Deze fraaie bijzondere expositie is van af 13 mei 2017 te zien in Bunker Bremen. Tot die tijd zal de huidige expositie  over de bouw van de Atlantikwall en mobilisatie van de Nederlandse kustverdediging  1914 gehandhaafd blijven met de gebruikelijke  ondersteuning van de vertellers van de stichting. Deze expositie is zeer informatief voor jong en oud.

Bunker Bremen is iedere zaterdagmiddag geopend voor bezoek. In de zomerperiode zullen de openingstijden uitgebreid worden.