Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Spoorzoeken vanuit Bunker Bremen

Spoorzoeken vanuit Bunker Bremen

Onze omgeving bergt veel oorlogsherinneringen. Soms wat verstopt, maar in alle gevallen objecten met een verhaal uit een ver verleden. ‘Sporen van oorlogen’ noemt  Stichting Fort aan den Hoek van Holland deze aandenkens. En ze ontwikkelde met behulp van subsidie van de Rabobank er een interactief lespakket bij, voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Het verrassende pakket bestaat uit een website, 5 werkbladen, een docentenhandleiding en de jeugdroman Hoekse Luchten. Met behulp van dit materiaal gaan de leerlingen zelfstandig in hun eigen omgeving op zoek naar sporen van oorlogen. En, wat belangrijker is, naar de achterliggende verhalen. In Hoek van Holland en in het Westland. De zoektocht gaat verder dan bunkers en tankgrachten uit de WO II. In het totaal zijn er vijf sporen waarbij ook WO I aan bod komt en de periode tussen de twee wereldoorlogen (het interbellum). Er is zelfs aandacht voor de Koude Oorlog. Niet voor niets is Bunker Bremen in het Vinetaduin in HvH het vertrekpunt. Deze bunker speelde niet alleen een rol in WO II, maar ook tijdens de naoorlogse periode. Daarvandaan werden, tot de val van De Muur in 1989, alle scheepvaartbewegingen op de Nieuwe Waterweg gevolgd.

‘Sporen van oorlogen’ is bij voorkeur te gebruiken in combinatie met een bezoek aan Bunker Bremen, maar kan ook los daarvan worden ingezet. Het pakket biedt een unieke kans voor eigentijds omgevingsonderwijs. Met aan de ene kant verhalen van opa’s en oma’s uit het verleden en aan de andere kant aanknopingspunten voor behandeling van de huidige vluchtelingenproblematiek.

Het lespakket werd ontwikkeld door Ed van Berkel en Koos Meijster.
Op 22 februari overhandigen zij op de Prins Willem-Alexanderschool in De Lier het eerste exemplaar aan Wethouder De Goeij van onderwijs.
(22-2-2018)