Belangrijke Jaartallen

1866-1868 Nieuwe Waterweg gegraven.
1870-1871 Frans-Duitse oorlog, Nederland mobiliseert voor het eerst in de geschiedenis het leger.
9-03-1872 Eerste zeeschip vaart naar Rotterdam.
1874 Nederlandse leger neemt eerste kanon, type achterlader met gietstalen loop ingebruik.
1874 De Vestingswet wordt aangenomen.
Hierbij wordt o.a. bepaald dat er kustverdedingsforten gebouwd worden.
1880 Bouw fortwachterswoning.
1881 Begin opbouw van het Fort.
1881 Oprichting 4e Regiment Vestingartillerie.
1883 Men bereikt hoogste punt van het metselwerk.
1884 Bouw officierswoning.
1885 Uitvinding van de brisantgranaat.
1888 Fort overgedragen aan militaire autoriteiten.
1889 Plaatsen koepels en kanonnen.
1-09-1889 Ingebruiknemen Fort door het 4e Regiment Vestingartillerie.
1-04-1893 Oprichting Korps Pantserfortartillerie, 5e compagnie wordt in het Fort gelegerd.
1914-1918 Eerste Wereldoorlog, mobilisatie Nederlandse leger, Fort volledig bemand.
26-05-22 Korps Kustartillerie wordt opgericht, de 4e compagnie wordt in het Fort gelegerd.
01-09-22 De Vesting Holland wordt gevormd, het Fort maakt daar deel van uit.
1927 Reorganisatie van het leger, het Fort wordt door de vaste bezetting verlaten.
Achterblijven 1 adjudant der Genie en een detachement politietroepen.
29-03-38 Wegens dreigend oorlogsgevaar wordt het Fort weer bemand door de 4e schoolcompagnie,
Regiment Kustartillerie.
01-11-38 Bemanning van het Fort wordt verdubbeld.
10-04-39 Toestand van oorlogsgevaar wordt uitgeroepen.
11-04-39 Oprichting detachement Kustartillerie “Hoek van Holland”.
De bemanning van het Fort wordt bijna op oorlogssterkte gebracht.
29-08-39 Algemene mobilisatie. De bemanning van het Fort wordt op volledige oorlogssterkte gebracht.
10-05-40 Duitse leger valt Nederland binnen.
Kanonnen van het Fort beschieten het Staelduinse bos waar Duitse para’s zijn geland.
13-05-40 Kabinet De Geer houdt laatste kabinetsvergadering in het Fort.
14-05-40 Nederlandse leger capituleert voor Duitse leger, Fort wordt overgegeven aan het Duitse leger.
17-05-40 Manschappen der Kustartillerie worden naar Den Haag gebracht en gedemobiliseerd.
Korps Kustartillerie wordt ontbonden en nooit meer opgericht.
1940-1945 Duitse soldaten bezetten het Fort en richten het in als hospitaal en broodbakkerij.
1943 Duitse soldaten slopen de koepels, kanonnen en stoommachines,
waarna men deze goederen naar Duitsland brengt en omsmelt.
10-05-45 Hoek van Holland wordt bevrijd door de Engelsen. Het Duitse leger ontruimt het Fort.
1945-1954 De Koninklijke Marine gebruikt het Fort als kazerne.
1954-1978 De Marine Inventarisdienst gebruikt het Fort als opslagplaats.
1978-1986 Het Fort staat leeg.
1986 Enkele inwoners van Hoek van Holland komen op het idee om een foto-expositie in het Fort te houden.
18-08-86 Eerste vergadering met als doel de oprichting van de Stichting “Fort aan den Hoek van Holland”.
16-04-87 De statuten worden getekend, de Stichting “Fort aan den Hoek van Holland”, is een feit.
De datum van oprichting is 18 augustus 1986.
28-04-87 De tentoonstelling “Oud Hoek van Holland en de oorlogsjaren van 1940-1945″,
wordt geopend door de staatssecretaris van defensie J.v.Houwelingen.
30-04-87 Het Fort en de tentoonstelling zijn gedurende 10 dagen geopend voor publiek.
De belangstelling is zeer groot. 20.253 mensen bezoeken het Fort.
01-09-89 Het Fort bestaat 100 jaar. De minister van defensie, mr.drs. F.Bolkenstein,
opent het Nederlandse Kustverdedigingmuseum in het Fort.
05-09-92 Tussen het Koninklijke Nederlands Leger en Wapenmuseum en de Stichting “Fort aan den Hoek van Holland”, wordt op secretarie van de deelgemeente Hoek van Holland, door beide voorzitters, een overeenkomst tot onderlinge steunverlening getekend.
18-01-14 De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
Stichting Fort aan den Hoek van Holland en Beumer Bedrijfsdiensten Bv.