Spoor E: Koude Oorlog (1945 – 1989)

Op 5 mei 1945 was WO II voorbij.
Hoe moest het nu verder met Duitsland? En met Europa?
De geallieerden (de landen die tegen Hitler vochten) besloten Duitsland te verdelen in 4 sectoren.

De oostelijke sector kwam onder controle van de Sovjet Unie.
De drie westelijke sectoren kwamen onder toezicht van
Engeland, Frankrijk en de VS.

Ook hoofdstad Berlijn  werd verdeeld in vier sectoren.
Deze werden bestuurd door de militaire commandanten
van Rusland, Frankrijk en Engeland en de VS.

 

 

 


Al snel ontstonden er allerlei spanningen.
De VS, Frankrijk en Engeland aan de ene kant,
de Sovjet Unie aan de andere.

 

 


De spanningen liepen hoog op.
Op 4 april 1949 sloten de VS
en de Europese landen in het Westen
een militair verbond: de NAVO.

 

 

 


Op 23 mei 1949 werden de westelijke sectoren samengevoegd.
Dat deden de geallieerden, zonder de Sovjet Unie.
Zo werd de BRD gevormd (Bondsrepubliek Duitsland).
De hoofdstad werd Bonn.

Een reactie van de Sovjet Unie kon niet uitblijven.
In de Russische sector stichtten zij de DDR
(de Duitse Democratische Republiek).
De hoofdstad werd Oost-Berlijn.

Daarmee was de Koude Oorlog begonnen.

 

 

Vanaf dat moment bestond Europa uit een Westelijk deel
(onder aanvoering van Amerika)
en een Oostelijk deel (onder aanvoering van de Sovjet Unie).
Deze situatie zou duren tot het uiteenvallen
van de Sovjet Unie in 1991.

Ook ons land merkte veel van deze verdeling.
Ook in Hoek van Holland vind je daar nog SPOREN van:
de Troposcatter en de bunkers Hamburg en Bremen.

 

 

HvH na WO II

Troposcatter

Bunkers Hamburg en Bremen

HvH na de Koude Oorlog

SchoolTV over de Koude Oorlog

Terug naar ALLE SPOREN