Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

All posts in Berichten

Vanaf zaterdag 9 juli 2022 is er een tiental zeldzame militaire stafkaarten uit de periode 1850-1980 te zien in de Bunker Bremen. Op de kaarten staan Hoek van Holland, de Nieuwe Waterweg, de regio Rijnmond en het Westland. De oudste kaart is de eerste topografische militaire kaart uit 1850, waar eiland de Beer nog onderdeel van Hoek van Holland uitmaakte en de Nieuwe Waterweg nog niet gegraven was. De meest recente kaart is een Russische militaire kaart uit de jaren ‘80, dus uit de Koude Oorlog. Verder zijn er diverse Duitse, Engelse en Amerikaanse kaarten uit de Tweede Wereldoorlog van de genoemde regio’s te zien. Deze tijdelijke stafkaartententoonstelling is onderdeel van het thema 150 jaar ‘Verdediging van de Nieuwe Waterweg’. De expositie is in samenwerking met www.stafkaart.net opgezet en tot nader order iedere zaterdag te bezichtigen vanaf 13:00 –16:00 uur. De Bunkers Bremen en Hamburg bevatten fraaie exposities over diverse thema’s. Ze maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail – bunkerbremen@forthvh.nl – voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk aparte afspraken te maken, ook doordeweeks.
(12-7-2022)


Dit jaar wordt er stil gestaan bij het feit dat het 150 jaar geleden is dat de Nieuwe Waterweg in gebruik genomen werd. Het graven van deze open zeeverbinding was de aanleiding voor de bouw van het fort, voor de verdediging van de riviermonding en de legering van militairen in Hoek van Holland.

Ook het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum zal dit jaar een bijdrage leveren aan de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg met het inrichten van een speciale expositie over de verdediging van de Waterweg waarbij de periode  1890 – 1914, de zogenaamde blauwe periode, uitgelicht zal worden. In die tijd werd de Waterweg, naast de kanonnen van het fort, beschermd door speciale torpedo’s.  Dit was de aanleiding voor de bouw van de torpedoloods aan de Berghaven en destijds drukke activiteiten van torpedisten in de Berghaven.

Daarnaast zal het ontstaan van de Batterij V (vijf) worden uitgelegd, die vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog in gebruik werd genomen, maar helaas niet bestand was tegen de Duitse invasie in de meidagen van 1940.

En ook zal aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van de Mijnen Uitkijk Dienst (MUD) in Hoek van Holland ten tijde van de Koude Oorlog. Stonden die mensen nu echt voor paal ?
(30-1-2022)