Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

All posts in Berichten

Bij de sluizen van IJmuiden is in 2003 een MUD-paal gevonden welke sindsdien in de collectie van de Stelling van Amsterdam opgenomen is geweest. ‘MUD’ staat voor Mijnen Uitkijk Dienst, hetgeen een onderdeel van de Koninklijke Marine was. Hun taak was om tijdens een (dreiging van een) oorlog bij vier haventoegangen (Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en Den Helder) in Nederland het plaatsen van zeemijnen door vijandelijke schepen en vliegtuigen te peilen. Daarvoor werd een zogenoemd Pelorus-apparaat gebruikt, welke op de MUD-palen rond de havenmonden werden geplaatst. De betonnen palen heten dan ook formeel Pelorus-opstanden. Ook langs de oevers van de Nieuwe Waterweg hebben tijdens de Koude Oorlog een flink aantal van deze palen gestaan in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw.
De MUD-paal uit IJmuiden is op 10 september 2022 door de heer Renée Ros namens de Stelling van Amsterdam in bruikleen overgedragen aan het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum in het Vinetaduin.

De bunker ‘Bremen’ is na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als centrale post van de MUD aan de Nieuwe Waterweg. Op een van de wanden is dan ook een originele plattegrond van de Nieuwe Waterweg mét daarop de locaties van de palen te vinden. Uiteraard heeft het museum al sinds zijn aanwezigheid in de bunkers Bremen en Hamburg een echte MUD-paal willen tonen. Vooralsnog echter zonder resultaat. Maar nu is hij er dan, en is te zien in de Bunker Hamburg. Want ook deze bunker maakte, naast de eerder genoemde bunker Bremen en het fort, deel uit van de Hoekse afdeling van de MUD. De vrijwilligers van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum zijn zeer blij met deze aanvulling op de al aanwezige collectie voorwerpen die o.a. herinneren aan de Koude Oorlog.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.
(16 september 2022)


Renée Ros met de MUD-paal
in de bunker Hamburg.Zo werd de pelorus, die bovenop de
MUD-paal stond, bediend.
Deze mannen stonden letterlijk ‘voor paal’
😉

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag met dit jaar als thema ‘duurzaamheid’. Alle bunkers in het Vinetaduin in Hoek van Holland zijn Rijksmonument. In het Vinetaduin vertellen de vrijwilligers van Bunker Bremen over het hergebruik van de bunkers door de jaren heen. Nederlandse betonnen schuilplaatsen – kazematten – uit de periode van de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog in 1914-1918 werden hergebruikt tijdens de mobilisatie van de Tweede Wereldoorlog in 1939-1940 maar ook door de Duitse bezetters. De Nederlandse kustbatterij V uit 1939, in die tijd erg modern, werd door de Duitsers tijdens de bezetting ook hergebruikt en later verder gemoderniseerd als onderdeel van de Atlantikwall. Na de Tweede Wereldoorlog werd tijdens de Koude Oorlog een aantal Duitse bunkers hergebruikt door de Nederlandse Marine als commandopost voor de Mijnen Uitkijk Dienst en voor de monitoring van scheepvaart op de Noordzee en in de Nieuwe Waterweg.

Vrijdag 9 september ontvangt Bunker Bremen in verband met Jongeren Monumentendag meer dan 100 Westlandse scholieren in het Vinetaduin en bij Stelling Arendsduin bij de Intratuin in ‘s-Gravenzande. Zaterdag 10 september is alleen de locatie Bunker Bremen te bezoeken in het Vinetaduin tijdens Open Monumentendag vanaf 13:00 – 16:00 uur.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.
(6 september 2022)De bunker Bremen in het Vinetaduin.