Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

VERZET tegen onderdrukking

VERZET tegen onderdrukking

In bunker Bremen wordt vanaf 5 mei aandacht besteed aan het verzet in Nederland tijdens de Duitse bezetting 19140- 1945.

Het verzet bestond uit vele activiteiten. Gewapend verzet maar ook het lijdzaam verzet vanuit huiskamers. Van  beide verzetsactiviteiten zijn herinneringen in bunker Bremen te zien.

De huiskamer met onderduiker. De zelfde kamer waar stiekem naar een zelfgebouwde radio ontvanger  geluisterd wordt. Een dreigende inval van de SD. Verraad?

Ook originele  verzetskranten uit die donkere periode worden tentoongesteld. Een oude stencilmachine en veel meer authentieke documenten die betrekking hebben op verzetsactiviteiten van b.v. regionale verzetsgroepen in Maasland en Maassluis en uiteraard is er aandacht voor het  het Vlaardingse Geuzenverzet één van de eerste verzetsgroepen van Nederland. De bekende geuzenpenning is eveneens aanwezig.

Op beeldschermen wordt verdere toelichting gegeven vooral aangepast voor onze jongeren.

Dit jaar staat nationaal in het teken van het Verzet en in de eerste Mei dagen  wordt er uitgebreid stil gestaan  bij allen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Ook vele verzetsmensen, de dapperen die zich niet lijdzaam lieten onderdrukken.

De vrijwilligers van de stichting Fort aan den Hoek van Holland hebben met veel passie deze expositie ingericht als herinnering aan die dapperen.

Deze expositie samen met de andere lopende exposities is de komende maanden te bezoeken op zaterdagmiddag en een aantal maal op zondagmiddag ( www.forthvh.nl).
(30-4-2018)