Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Van Luchtbeschermingsdienst tot Bescherming Bevolking

Van Luchtbeschermingsdienst tot Bescherming Bevolking

In bunker Hamburg van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum is aandacht voor de Luchtbeschermingsdienst, afgekort als LBD. Deze dienst werd opgericht in 1939 om de bevolking te informeren over hoe te handelen bij een luchtaanval. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de LBD o.a. actief om burgers te controleren op de verduisteringsplicht. Alle losse woningen en hele steden werden verduisterd om te voorkomen dat geallieerde piloten herkenningsbakens zagen. Verzetsmensen meldden zich aan als lid van de LBD om een alibi te hebben voor meer bewegingsvrijheid, vooral ’s avonds.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de LBD vervangen voor de organisatie Bescherming Bevolking, afgekort de BB. Tijdens de Koude Oorlog had de BB de taak om mensen te wijzen op de gevaren van een atoomaanval. Ook had de dienst de taak om burgers te helpen bij calamiteiten zoals een oorlog of grote natuurramp. Het museum zoekt nog spullen van de BB om tentoon te stellen. Als u nog iets bezit van de BB wat u aan ons af wil staan, kunt u contact opnemen met het museum. Van een oud LBD-lid uit Naaldwijk heeft het museum diverse kledingstukken en documenten gekregen. De uitrusting van een LBD’er bestond uit een helm, een armband voor herkenbaarheid, een EHBO koffer en blusmiddelen. Ook een familie uit ‘s-Gravenzande stelde uitrustingsstukken ter beschikking. Maar graag hebben we dus nog meer spullen, vooral van de BB.
De expositie over dit onderwerp is nu al te bezichtigen in bunker Hamburg.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Het museum is elke zaterdag geopend van 13:00 – 16:00 uur het gehele jaar door, dus ook tijdens de wintermaanden. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.
(16 mei 2023)