Uitbreiding Verzetskamer bunker Bremen

Uitbreiding Verzetskamer bunker Bremen

In 1968 lanceerde de Nederlandse politie de leus “De politie is je beste vriend”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag dat wel anders. De bezetter was sterk afhankelijk van de medewerking van de Nederlandse politie en verkreeg die medewerking ook in grote mate. Tijdens de oorlogsjaren werd de politie daarmee voor bijvoorbeeld Joden en verzetsmensen een groot gevaar. Uiteraard waren er in die tijd ook politiemensen die zich tegen de repressie van de bezetter verzetten.

In de verzetskamer in bunker Bremen dreigt een inval van de bezetter. Aan het arrestatieteam is nu een Hollandse politieagent toegevoegd wat ook in vele gevallen helaas de realiteit was. Het originele uniform van deze politieman uit deze periode is geschonken door Marianne Batavier. Marianne is een bekend scenarioschrijver bij de TV en film en heeft o.a.  medegewerkt aan de meest recente film over het leven van Anne Frank.

Naast de vele belangstelling voor de diverse aanwezige thema exposities is er altijd veel aandacht voor het verzet en de wijze waarop dit door de vrijwilligers van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum onder de aandacht wordt gebracht.

Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum is iedere zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Start rondleidingen om: 13.30 uur, 14.00 uur en 14.30 uur in bunker Bremen. Voor groepsbezoek kunnen aparte afspraken gemaakt worden ook op andere dagen.