Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Samenwerking Atlantikwall-Museum en Nederlands Militair Kustverdediging Museum

Samenwerking Atlantikwall-Museum en Nederlands Militair Kustverdediging Museum

In 2009 hebben  Stichting ‘Vesting Hoek van Holland’ en Stichting ‘Fort aan den Hoek van Holland’ – exploitanten van respectievelijk het Atlantikwall-Museum en het Nederlands Militair Kustverdediging
Museum – een verklaring ondertekend van de gezamenlijke intentie zich in te zetten voor het behoud
van het Militair Cultureel Historisch Erfgoed in Hoek van Holland. Partijen hebben nu besloten uitvoering te geven aan deze intentieverklaring. Uitgangspunten daarbij zijn de huidige activiteiten van beide stichtingen en deze te versterken door de samenwerking met behoud van eigen identiteit.

Het Atlantikwall-Museum heeft als kernaandachtsgebied de Atlantikwall (bouw, functie, geschiedenis) terwijl het Nederlands Militair Kustverdediging Museum (Bunker Bremen/Vinetaduin) zich voornamelijk bezig houdt met de vier aanwezige lagen krijgsgeschiedenis (WO1, Interbellum, WO2, Koude oorlog). Afgesproken is dat als eerste stap beide musea de openingstijden gaan afstemmen. Door deze aanpassing kunnen bezoekers/recreanten een aanzienlijk langere periode in Hoek van Holland verblijven door beide musea te bezoeken.

Er wordt gewerkt aan een combikaart waarmee het mogelijk is beide musea met korting op één dag te bezoeken. Deze combikaart zal op korte termijn gepresenteerd worden. Beide musea zijn door deze samenwerking een museale culturele topattractie, een verdedigingspark met diverse lagen krijgsgeschiedenis, wat een bijdrage levert aan het op de kaart zetten van Hoek van Holland als een vier seizoenenbadplaats.
(7-12-2017)