Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Nieuwe aanwinsten voor het museum

Nieuwe aanwinsten voor het museum

Onlangs heeft een bezoeker van het museum ons verblijd met enkele voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Zo gaf hij ons twee zeldzame waxinelichthoudertjes van cellulose, met het inmiddels zo gehate hakenkruis erop.
Daarnaast schonk hij ons een bodemvondst : een browning .50 aircraft mitrailleur uit een vliegtuig.
Maar het mooiste cadeau is dat de gulle gever binnenkort als gids bezoekers zal gaan rondleiden in ons mooie Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum, en u daarbij allerlei verhalen uit de vijf perioden van de kustverdediging in Hoek van Holland kan vertellen. En natuurlijk zal hij uitgebreid in gaan op de voorwerpen die hij ons heeft geschonken.
(15 augustus 2022)