Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Nieuwe aanwinst collectie Bunker Bremen

Nieuwe aanwinst collectie Bunker Bremen

De stichting Fort aan den Hoek van Holland heeft onlangs de uniformjassen van Kapitein ter Zee Johannes van Leeuwen van in bezit gekregen. Van Leeuwen was positiecommandant van Hoek van Holland tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940.

Mirjam Visser en Dick Ruis, beide vrijwilliger bij de stichting, doen onderzoek naar Hoek van Holland in en rond de 2e Wereldoorlog. Mirjam was al langere tijd op zoek naar informatie over van Leeuwen. Afgelopen  zomer kwam ze in contact met de familie, en nadat de dochter en kleindochter van van Leeuwen een bezoek hadden gebracht aan bunker Bremen, besloten ze zijn uniform te schenken aan de stichting. Dick en Mirjam zijn recent bij de familie langs geweest om het uniform op te halen. Het zal t.z.t. tentoongesteld worden in bunker Bremen.

Van Leeuwen ging in 1910 bij de Marine. In mei 1939 werd hij tijdens de voormobilisatie bij de Mariniers in Hoek van Holland gestationeerd, hij had toen de rang van Kapitein-luitenant ter Zee. In november werd hij benoemd tot positiecommandant, en in deze hoedanigheid had hij het commando over zo’n 2000 man Marine, Kustartillerie en Infanterie. In de meidagen van ’40 leidde hij de gevechten vanuit de vuurleidingspost van Batterij V, in het huidige Vinetaduin. Toen Nederland capituleerde is hij met de laatste gelegenheid vanuit Hoek van Holland naar Engeland gegaan.

Na de bevrijding werd hij namens het Militair Gezag aangesteld als militair commissaris voor het district Rotterdam. Hierdoor kwam hij direct boven de burgemeester te staan. Toen het Militair Gezag werd opgeheven verviel deze functie. In 1946 is hij op eigen verzoek eervol uit de Marine ontslagen. Hij was toen van Kapitein ter Zee, de rang die op de uniformjassen te zien is. Na zijn ontslag zou hij tot 1 mei 1957 de functie van havenmeester te Rotterdam vervullen.

Van Leeuwen is onderscheiden met de Bronzen Leeuw voor zijn aandeel in de meidagen. Hij werd in Engeland tot Officer of the British Empire (OBE) benoemd en was tevens Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Bunker Bremen is iedere zaterdagmiddag geopend voor publiek Toegang Vinetaduin Strandweg t.o. voormalig station Strandweg
(7-1-2018)