Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

MUD-paal in de Bunker Hamburg

MUD-paal in de Bunker Hamburg

Bij de sluizen van IJmuiden is in 2003 een MUD-paal gevonden welke sindsdien in de collectie van de Stelling van Amsterdam opgenomen is geweest. ‘MUD’ staat voor Mijnen Uitkijk Dienst, hetgeen een onderdeel van de Koninklijke Marine was. Hun taak was om tijdens een (dreiging van een) oorlog bij vier haventoegangen (Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en Den Helder) in Nederland het plaatsen van zeemijnen door vijandelijke schepen en vliegtuigen te peilen. Daarvoor werd een zogenoemd Pelorus-apparaat gebruikt, welke op de MUD-palen rond de havenmonden werden geplaatst. De betonnen palen heten dan ook formeel Pelorus-opstanden. Ook langs de oevers van de Nieuwe Waterweg hebben tijdens de Koude Oorlog een flink aantal van deze palen gestaan in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw.
De MUD-paal uit IJmuiden is op 10 september 2022 door de heer Renée Ros namens de Stelling van Amsterdam in bruikleen overgedragen aan het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum in het Vinetaduin.

De bunker ‘Bremen’ is na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als centrale post van de MUD aan de Nieuwe Waterweg. Op een van de wanden is dan ook een originele plattegrond van de Nieuwe Waterweg mét daarop de locaties van de palen te vinden. Uiteraard heeft het museum al sinds zijn aanwezigheid in de bunkers Bremen en Hamburg een echte MUD-paal willen tonen. Vooralsnog echter zonder resultaat. Maar nu is hij er dan, en is te zien in de Bunker Hamburg. Want ook deze bunker maakte, naast de eerder genoemde bunker Bremen en het fort, deel uit van de Hoekse afdeling van de MUD. De vrijwilligers van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum zijn zeer blij met deze aanvulling op de al aanwezige collectie voorwerpen die o.a. herinneren aan de Koude Oorlog.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.
(16 september 2022)


Renée Ros met de MUD-paal
in de bunker Hamburg.Zo werd de pelorus, die bovenop de
MUD-paal stond, bediend.
Deze mannen stonden letterlijk ‘voor paal’
😉