Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Leerlingen Jozefschool bezochten Bunker Bremen

Leerlingen Jozefschool bezochten Bunker Bremen

De Jozefschool had als één van de projecten in het kader van de ‘school cultuurweek’ het onderwerp bunkers gekozen. Vele bunkers in Hoek van Holland zijn nog steeds dominant aanwezig. Zichtbaar en onzichtbaar. Verder heeft de bouw van de Atlantikwall veel invloed gehad op het leven tijdens de bezettingsjaren in Hoek van Holland en daarna. Na de oorlog werden vele bunkers gebruikt om het tekort aan woningen op te lossen. Verder zijn bunkers als erfgoedspoor spannende monumentale gebouwen.

Op verzoek van de Jozefschool verzorgden vrijwilligers van de stichting ‘Fort aan den Hoek van Holland ‘ gastlessen over de geschiedenis van de Atlantikwall en de functie van bunkers in dit verdedigingssysteem. De lessen werden ondersteund met voorwerpen uit de les kist van de stichting.

De leerlingen van groep 7/8 waren zeer enthousiast en stelden door de uitstekende voorbereiding op school bijzonder goede vragen gevolgd door boeiende leerzame discussies.

Na de les in de bank vertrokken de jongelui uit de bank het veld in om op locaties bunkers te bezoeken. Deze tocht eindigde in Bunker Bremen in het Vinetaduin de huidige locatie van de stichting Fort aan den Hoek van Holland om naar de film ‘De verborgen grens’ te kijken.

Na afloop waren de jongelui het er helemaal over eens dat Bunkers als cultureel erfgoed behouden moeten blijven.

Zeker in Hoek van Holland omdat de bunkerbouw een belangrijke invloed gehad heeft op de ontwikkeling van ons dorp.

De leerlingen van de Jozefschool konden terug kijken op een gelaagd project. Dat gold ook voor de vrijwilligers van de stichting. Dit project was namelijk de start van een reeks van educatieprojecten voor scholen onder de titel ‘Sporen van oorlogen’. Dit project behandelt drie oorlogen waarvan nog vele sporen zichtbaar zijn: Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Met behulp van gastlessen op school, een zoektocht naar sporen in het veld, lesbrieven en een ondersteunende educatiesite wordt op een interactieve manier kennis en informatie overgedragen .
(27-3-2017)