Kick-off exposities Bunker Hamburg

Kick-off exposities Bunker Hamburg

Op zaterdag 29 april zal om 14.00 uur de nieuwe exposities in bunker Hamburg voor het publiek toegankelijk zijn na de opening door familieleden van o.a. een Marva (= Marine Vrouwen Afdeling, in 1952 als beroepsorganisatie opgericht) die dienst gedaan heeft in deze bunker. Door deze familie is fotomateriaal ter beschikking gesteld over het verblijf van de Marva’s en andere Marine diensten in Hoek van Holland ten tijde van de Koude Oorlog.

Het intensieve werk van de vrijwilligers van de stichting Fort aan den Hoek van Holland heeft als resultaat een fraaie inrichting van de bunker Hamburg opgeleverd met veel waardering van deskundigen. Dankzij een bijdrage van Cultuur Concreet kon de expositie met fraai foto materiaal aangebracht worden.

Uitgangspunt bij de inrichting was het handhaven van de aanwezige indeling van de bunker als belangrijk artefact uit de periode van de Koude Oorlog.

Bunker Hamburg is een oorspronkelijke munitiebunker in het Vinetaduin in Hoek van Holland, door de Duitse bezetter gebouwd in de Tweede Wereldoorlog en onderdeel van de Atlantikwall. Na de oorlog is de bunker in gebruik genomen door de Koninklijke Marine voor communicatiedoeleinden samen met Bunker Bremen. In bunker Hamburg waren Marva’s werkzaam als telefonisten en telexisten. Later tijdens de toen heersende Koude Oorlog werd de bunker tevens in gebruik genomen door de Mijnen Uitkijk Dienst ( MUD).

Omdat het hoofdthema van de inrichting van de Hamburg de Koude Oorlog is krijgt ook de Bescherming Bevolking (BB), met als voorganger de in 1939 opgerichte Lucht Beschermings Dienst, aandacht. Vermoed wordt dat nog veel herinneringen en materiaal van deze dienst onder de mensen is. Het museum doet dan ook een beroep om deze spullen niet verloren te laten gaan maar hen aan te bieden aan het museum zodat de expositie blijft groeien.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Het museum is elke zaterdag geopend van 13:00 – 16:00 uur het gehele jaar door, dus ook tijdens de wintermaanden. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.
(25 april 2023)


Telefonisten aan het werk in Bunker Hamburg.