Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Het Spionnennest Rotterdam

Het Spionnennest Rotterdam

Historicus Edwin Ruis vertelt over het Spionnennest Rotterdam  in Bunker Bremen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Rotterdam het belangrijkste spionagecentrum ter wereld. Buitenlandse geheime diensten kiezen de neutrale havenstad als uitvalsbasis voor spionage in elkaars land. Ook in Hoek van Holland zijn spionnen actief. Op zaterdag 18 november houdt historicus Edwin Ruis een lezing in de bunker Bremen in het Vinetaduin in Hoek van Holland  over dit thema. Bunker Bremen is de huidige locatie van het Nederlands Militair Kustverdedigings Museum.

 

Oud Hoekenees Edwin Ruis MA is afgestudeerd historicus aan de universiteit van Leiden en auteur van Spionnennest 1914-1918, Hij geeft regelmatig de Rotterdam WO1 Spionagewandeling. Zie voor meer info Voetspoorthemawandelingen.

Als in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt ontstaat er een ondoordringbare barrière van loopgraven en mitrailleursnesten van het drielandenpunt Duitsland, Frankrijk en Zwitserland tot aan de Belgische kunst: het Westelijk Front. Om te weten te komen waar de vijand aan de andere zijde van het Westelijk Front mee bezig is, moet men er omheen reizen. Dat gaat het makkelijkst via de haven van Rotterdam.

In zijn lezing zal Edwin Ruis ingaan op de redenen waarom Rotterdam uitgroeit tot een spionagecentrum, welke Britse en Duitse geheime diensten in de stad actief zijn en wat zij daar zoal uitspoken. Ook Hoek van Holland zal aan bod komen met het drama rond ferrybootkapitein Charles Fryatt, de dubieuze rol van de firma Dirkzwager en de rol van inspecteur François van ’t Sant, hoofd van de Rotterdamse Rivierpolitie. De lezing zal duidelijk maken dat Mata Hari bepaald niet de enige Nederlandse burger was die zich bezighield met spionage voor een van de strijdende partijen.

Kortom veel interessante feiten voor een bezoek aan Bunker Bremen

De lezing begint op zaterdag 18 november om 14.00 uur . Bunker Bremen is te bereiken via de ingang Vinetaduin aan de Strandweg t.o. voormalig Station Strand.

Voor en na de lezing is er alle ruimte voor discussie tijdens een wandeling langs de exposities in de Bunker.

(10-11-2017)