Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

Herinneringen aan de Meidagen van 1940

Herinneringen aan de Meidagen van 1940

De Mei  maand van 1940 was voor Nederland en in het bijzonder voor Hoek van Holland zeer dramatisch en de gevolgen ingrijpend.  Het uitbreken van de oorlog op 10 mei  en de daar op volgende dagen verliepen in Hoek van Holland in alle opzichten chaotisch. De Oude Hoek werd ontruimd en vele bewoners van dat  deel van Hoek van Holland werden  geëvacueerd later gevolgd door vele andere inwoners van onze plaats. Hierover is al veel  verteld en geschreven.

Op 13 mei 1940 vertrok koningin Wilhelmina van uit Hoek van Holland naar Engeland. Later die dag gevolgd door het Nederlandse Kabinet na eerst in het Fort aan den Hoek van Holland vergaderd  te hebben.

De stichting Fort aan den Hoek van Holland opent op 13 mei as. een speciale expositie over deze ingrijpende gebeurtenissen in Bunker Bremen in het Vinetaduin.  Een uitbeelding  van de laatste kabinetsvergadering  op 13 mei 1940 van de toenmalige regering onder leiding van Jhr. De Geer op Nederlandse bodem is één van de hoogte punten. Een unieke expositie van originele affiches over de mobilisatie en latere bezetting illustreert de gevolgen hier van  voor de bevolking.

Verder wordt een expositie ingericht over de militaire communicatie. Een ingerichte Duitse slaapkamer geeft een inkijk in het leven van de Duitse bezetter .

Deze fraaie bijzondere expositie is van af 13 mei 2017 te zien in Bunker Bremen. Tot die tijd zal de huidige expositie  over de bouw van de Atlantikwall en mobilisatie van de Nederlandse kustverdediging  1914 gehandhaafd blijven met de gebruikelijke  ondersteuning van de vertellers van de stichting. Deze expositie is zeer informatief voor jong en oud.

Bunker Bremen is iedere zaterdagmiddag geopend voor bezoek. In de zomerperiode zullen de openingstijden uitgebreid worden.

(19-3-2017)