Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898

150 jaar Nieuwe Waterweg in de bunker Bremen

150 jaar Nieuwe Waterweg in de bunker Bremen

Dit jaar wordt er stil gestaan bij het feit dat het 150 jaar geleden is dat de Nieuwe Waterweg in gebruik genomen werd. Het graven van deze open zeeverbinding was de aanleiding voor de bouw van het fort, voor de verdediging van de riviermonding en de legering van militairen in Hoek van Holland.

Ook het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum zal dit jaar een bijdrage leveren aan de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg met het inrichten van een speciale expositie over de verdediging van de Waterweg waarbij de periode  1890 – 1914, de zogenaamde blauwe periode, uitgelicht zal worden. In die tijd werd de Waterweg, naast de kanonnen van het fort, beschermd door speciale torpedo’s.  Dit was de aanleiding voor de bouw van de torpedoloods aan de Berghaven en destijds drukke activiteiten van torpedisten in de Berghaven.

Daarnaast zal het ontstaan van de Batterij V (vijf) worden uitgelegd, die vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog in gebruik werd genomen, maar helaas niet bestand was tegen de Duitse invasie in de meidagen van 1940.

En ook zal aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van de Mijnen Uitkijk Dienst (MUD) in Hoek van Holland ten tijde van de Koude Oorlog. Stonden die mensen nu echt voor paal ?
(30-1-2022)