1948 – De mijnenuitkijkdienst in de Koude oorlog

1948 – De mijnenuitkijkdienst in de Koude oorlog

Als gevolg van de, na de capitulatie van Duitsland in 1945, snel verslechterende toestand tussen het Westen en de Sovjet Unie kwam in november 1948 het voorstel bij de marinestaf binnen om een Mijnenuitkijkdienst (MUD) op te richten, wat in februari 1949 dan ook daadwerkelijk gebeurde.

De Koninklijke Marine ging er vanuit dat, indien de zogenaamde Koude Oorlog zou omslaan in een echte oorlog, de toegangen tot de havens van o.a. Rotterdam door een vijand geblokkeerd zouden worden door middel van het leggen van zeemijnen. Er werd verwacht dat de mijnen voornamelijk door vliegtuigen zouden worden afgeworpen. Deze dienst bestond tot 1974 en had de taak om het plaatsen van zeemijnen door vijandelijke schepen of vliegtuigen waar te nemen met behulp van een speciaal meet- en peilapparaat, een pelorus genaamd. De dienst opereerde van uit de Berghaven en de bunkers Hamburg en Bremen in het Vinetaduin. Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum beschikt in bruikleen over een originele peloruspaal. Helaas ontbrak de pelorus. Maar de inventieve vrijwilliger van de stichting Jan van Dijk is het gelukt om een pelorus te reconstrueren en op de originele paal te plaatsen. Deze paal én uitgebreide informatie over de Mijnenuitkijkdienst zijn onderdeel van de exposities over de Koude Oorlog in Bunker Hamburg. Bunker Hamburg en Bremen zijn iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur geopend. Ook op de Nationale Bunkerdag op zaterdag 3 juni zijn beide bunkers te bezoeken, en dan zelfs tot 17:00 uur. Tickets voor Bunkerdag zijn op 3 juni verkrijgbaar bij de ingang van het Vinetaduin aan de Strandweg, naast de Metro-oversteek.

De bunkers Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s, maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Het museum is elke zaterdag geopend van 13:00 – 16:00 uur het gehele jaar door, dus ook tijdens de wintermaanden. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail via bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk een aparte afspraak te maken, ook buiten de vaste openingstijd van de zaterdagmiddag.

Voor meer info over het museum neemt u contact op met Hans van Aalst op telefoonnummer 06 – 20 99 01 92.
(23 mei 2023)


Een trotse Jan van Dijk bij ‘zijn’ pelorus