Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898
 
 

Bunkers Bremen en Hamburg zaterdag 25 juni 2022 GESLOTEN

Helaas zijn wegens omstandigheden de bunkers Bremen en Hamburg op zaterdag 25 juni 2022 gesloten. Volgende week, op zaterdag 2 juli 2022, ontvangen we u graag weer voor een bezoek tijdens onze reguliere openingstijden tussen 13:00 uur en 16:00 uur. Excuses voor het ongemak.

 

150 jaar Nieuwe Waterweg in de bunker Bremen

Dit jaar wordt er stil gestaan bij het feit dat het 150 jaar geleden is dat de Nieuwe Waterweg in gebruik genomen werd. Het graven van deze open zeeverbinding was de aanleiding voor de bouw van het fort, voor de verdediging van de riviermonding en de legering van militairen in Hoek van Holland.

Ook het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum zal dit jaar een bijdrage leveren aan de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg met het inrichten van een speciale expositie over de verdediging van de Waterweg waarbij de periode  1890 – 1914, de zogenaamde blauwe periode, uitgelicht zal worden. In die tijd werd de Waterweg, naast de kanonnen van het fort, beschermd door speciale torpedo’s.  Dit was de aanleiding voor de bouw van de torpedoloods aan de Berghaven en destijds drukke activiteiten van torpedisten in de Berghaven.

Daarnaast zal het ontstaan van de Batterij V (vijf) worden uitgelegd, die vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog in gebruik werd genomen, maar helaas niet bestand was tegen de Duitse invasie in de meidagen van 1940.

En ook zal aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van de Mijnen Uitkijk Dienst (MUD) in Hoek van Holland ten tijde van de Koude Oorlog. Stonden die mensen nu echt voor paal ?

In april 2022 is de expositie, die mogelijk is gemaakt dankzij een bijdrage van de stichting Cultuur Concreet, feestelijk geopend. De expositie zal tot het einde van het jubileumjaar (december 2022) te bezichtigen zijn.

Kom langs en laat u verbazen over op welke wijze ons land in Hoek van Holland verdedigd werd tegen aanvallen van vijanden over zee !

 
Draagt u de Stichting een warm hart toe en wilt u de organisatie steunen met een bijdrage dan kunt u BEGUNSTIGER of SPONSOR van Bunker BREMEN worden.
Voor meer informatie klik op de button
 

 

Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum is een activiteit van de stichting “Fort aan den Hoek van Holland”

 

 

De bunker Bremen is zoals bekend de nieuwe locatie van de stichting Fort aan den Hoek van Holland voor haar activiteiten als het geregistreerde ‘Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum’. De bunker zal naast opslag o.a. de functie krijgen voor educatie projecten, presentaties, kenniscentrum en voorbereiding mobiele exposities. De samenwerking met de stichting ’Zuid-Hollands Landschap’ maakt gecombineerde rondleidingen mogelijk in het unieke natuurgebied Vinetaduin.
Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds de oprichting van de stichting op 12 juli 1934! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, 50.000 Beschermers en bedrijfsvrienden maken we Zuid-Holland steeds een beetje mooier.
“Het cultureel erfgoed wereldwijd is te vergelijken met een grote puzzel. Elk stukje geeft ons informatie over onze afkomst, ontwikkeling en onze huidige samenleving. Iedere vondst en elke nieuwe interpretatie voegen weer een stukje aan de puzzel toe en maakt het gehele plaatje overzichtelijker en duidelijker. Elk stukje van deze puzzel moet door ons beschermd worden, zodat ook toekomstige generaties de kans krijgen de puzzel in elkaar te zetten".
Na de oorlog heeft de enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940 – 1945 vastgesteld dat het besluit, genomen in het Fort aan den Hoek van Holland, om de zetel van de regering naar Engeland te verplaatsen een der belangrijkste beslissingen was van de gehele oorlogsperiode. De geschiedenis van het fort en deze gebeurtenis brengen het vestingwerk, gezien in de tijd, op een lijn met belangrijke cultuurhistorische gebouwen als kasteel Loevestijn en het Muiderslot.