Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898
 
 

Bunkers Bremen en Hamburg weer open

Zaterdag mag  het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum een activiteit van de stichting Fort aan den Hoek van Hollland  weer haar bunkers voor publiek onder de dan geldende Corona voorwaarden openen. De exposities over Oorlog, Verzet ven Vrijheid zijn nog steeds actueel en geven veel achtergrond informatie over de  nationale en regionale geschiedenis.  Interessant voor jong en oud. De vrijwilligers van de stichting staan na een periode van veel poets-  en archiefwerkzaamheden klaar met hun aanvullende informatie. Bunker Hamburg een artefact Koude  Oorlog ingericht in de originele status  is op zich een levend document.

Beide bunkers zijn ieder iedere zaterdagmiddag vanaf  13.00 geopend tot 16.00 uur geopend.

Bezoek op afspraak op andere dagen is ook mogelijk.

Dit jaar wordt er stil gestaan bij het feit dat het 150 jaar geleden is dat de Nieuwe Waterweg in gebruik genomen werd. Het graven van deze open zeeverbinding was de aanleiding voor de bouw van het fort voor de verdediging de riviermonding en de legering van militairen in Hoek van Holland .

Ook het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum zal dit jaar een bijdrage leveren in de  viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg met het inrichten van een speciale expositie over de verdediging van de Waterweg waarbij vooral de periode  1890 – 1914 de zogenaamde blauwe periode uitgelicht zal worden. In die tijd werd de Waterweg naast de kanonnen van het fort beschermd door speciale torpedo’s.  Aanleiding voor de bouw van de torpedoloods aan de Berghaven en drukke activiteiten van torpedisten in de Berghaven.

Ook zal aandacht besteed worden aan de aanwezigheid van de Mijnen Uitkijk Dienst( MUD) in Hoek van Holland ten tijde van de Koude Oorlog.
Deze expositie wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van stichting Cultuur Concreet.

Het is de bedoeling deze speciale expositie medio maart voor publiek te openen . Nadere informatie volgt.

 

 
Draagt u de Stichting een warm hart toe en wilt u de organisatie steunen met een bijdrage dan kunt u BEGUNSTIGER of SPONSOR van Bunker BREMEN worden.
Voor meer informatie klik op de button
 

 

Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum is een activiteit van de stichting “Fort aan den Hoek van Holland”

 

 

De bunker Bremen is zoals bekend de nieuwe locatie van de stichting Fort aan den Hoek van Holland voor haar activiteiten als het geregistreerde ‘Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum’. De bunker zal naast opslag o.a. de functie krijgen voor educatie projecten, presentaties, kenniscentrum en voorbereiding mobiele exposities. De samenwerking met de stichting ’Zuid-Hollands Landschap’ maakt gecombineerde rondleidingen mogelijk in het unieke natuurgebied Vinetaduin.
Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds de oprichting van de stichting op 12 juli 1934! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, 50.000 Beschermers en bedrijfsvrienden maken we Zuid-Holland steeds een beetje mooier.
“Het cultureel erfgoed wereldwijd is te vergelijken met een grote puzzel. Elk stukje geeft ons informatie over onze afkomst, ontwikkeling en onze huidige samenleving. Iedere vondst en elke nieuwe interpretatie voegen weer een stukje aan de puzzel toe en maakt het gehele plaatje overzichtelijker en duidelijker. Elk stukje van deze puzzel moet door ons beschermd worden, zodat ook toekomstige generaties de kans krijgen de puzzel in elkaar te zetten".
Na de oorlog heeft de enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940 – 1945 vastgesteld dat het besluit, genomen in het Fort aan den Hoek van Holland, om de zetel van de regering naar Engeland te verplaatsen een der belangrijkste beslissingen was van de gehele oorlogsperiode. De geschiedenis van het fort en deze gebeurtenis brengen het vestingwerk, gezien in de tijd, op een lijn met belangrijke cultuurhistorische gebouwen als kasteel Loevestijn en het Muiderslot.