Strandweg 21 | 3151 HV | Hoek van Holland | 0174-382898
 
 

Hot spot Koude Oorlog in Vinetaduin

Tijdens het Museum Cultuur weekend op 23 en 24 oktober staat een bezoek aan het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum helemaal in het teken van de Koude Oorlog. De bunkers Hamburg en Bremen die door dit museum geëxploiteerd worden hebben na hun rol als munitiebunker als onderdeel van de Atlantikwall een bijzondere belangrijke taak gehad tijdens de Koude Oorlog.

In deze bunkers was de MUD – Mijnen Uitkijk Dienst – van de Koninklijke Marine gevestigd. Haar taak was het controleren van Oostblok schepen en vliegtuigen op de Nieuwe Waterweg op het mogelijk plaatsen van mijnen. Vooral bunker Hamburg is nog nagenoeg in takt en geeft een geweldige inkijk in deze spannende periode van de vorige eeuw. Denk maar aan de vele discussies omtrent het plaatsen van kruisraketten, de muur in Berlijn als scheiding tussen Oost en West, de vele confrontaties tussen de Verenigde Staten en Rusland en de instelling van de Bescherming Burgerbevolking met schuilkelders.

De prominent aanwezige Troposcatter in het Vinetaduin herinnert eveneens aan deze periode.

In dit weekend zal de Vereniging Levende Geschiedenis Hoek van Holland ( VMOO)  aanwezig zijn en o.a. een grensovergang inrichten in DDR stijl met  DDR militairen die bezoekers aan de bunkers Hamburg en Bremen ontvangen en na grenscontrole verder begeleiden.

Bezoekers kunnen ook een rondritje maken met aanwezige voormalige DDR militaire voertuigen die voor de ingang van het Vinetaduin geparkeerd zijn.

Op zondag 24 oktober treedt zangeres/songwriter Babette Zwinkels op in bunker Hamburg.

Tijdens het Museum Cultuur weekend is de toegang tussen 14.00 en 17.00 uur gratis.

De bunkers zijn bereikbaar via de ingang Vinetaduin aan de Strandweg naast de Metro oversteek.

 

We mogen weer open

De versoepelingen van de Coronabeperkingen maken het weer mogelijk om het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum van af zaterdag 5 juni voor bezoek weer open te stellen.

Dit betekent dat de vrijwilligers van de stichting Fort aan den Hoek van Holland weer staan te popelen om met hun bekende enthousiasme  de bezoekers te begeleiden en uitleg te geven tijdens de wandeling langs de diverse exposities door de  kamers van Bunker Hamburg en Bunker Bremen in het unieke natuurgebied het Vinetaduin. De thema’s zijn nog steeds: Mobilisatie, Bezetting, Verzet en Bevrijding. Deze  exposities zijn ingericht in 2020 onder het motto “75 jaar Vrijheid”.

Het fantastische nieuws is dat de stichting met de stichting Zuid-Hollands Landschap een overeenkomst heeft  afgesloten voor gebruik en exploitatie van bunker Hamburg. Ook deze bunker is zoals bunker Bremen een voormalige Duitse munitiebunker van het type 246. Het unieke is dat deze bunker na de WO2 door Nederland is gebruikt als commandopost van het leger in het kader van de Koude oorlog. Dit geldt overigens ook voor bunker Bremen.  Het verschil is dat bunker Hamburg nog in de oorspronkelijk staat is ingericht. Het lijkt wel of de tijd vele decennia heeft stil gestaan. Bezoekers kunnen ervaren hoe toen telexisten en telegrafisten de communicatie verzorgende en hoe de scheepvaart gecontroleerd werd  op mogelijke interventies van uit het toenmalige Oostblok.

Deze tijdcapsule is een geweldige aanwinst voor de stichting Fort aan den Hoek van Holland en maakt het mogelijk om onder begeleiding de bezoekers een  bijzondere middag aan te bieden. Dat de exposities voor jongeren  zeer aantrekkelijk zijn  is in de praktijk al gebleken.

Door de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden van de stichting is er een sterke  behoefte aan nieuwe vrijwilligers.  Belangstellenden – jong of senior – kunnen een mailtje sturen naar bunkerbremen@forthvh.nl voor nadere informatie.

De heropening per 5 juni onder de dan geldende Coronamaatregelen betekent dat beide bunkers  iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur  voor publiek toegankelijk zijn na aanmelding bij  bunker Bremen. Ook zijn groepsafspraken weer mogelijk en bezoek van scholen.

 

Per mail – bunkerbremen@forthvh.nl – kan voor bezoek geboekt worden voor de tijden : 13.00, 14.00, 15.00 uur. ( Tijdslot)
Vol is vol.

Na aanmelding wordt een bevestigingsmail / ticket  gestuurd. Dit is het toegangsbewijs.
Kosten: € 9,00
Tot 12 jaar € 5,00

Betaling vooraf op rekening NL95RABO0323290906 om besmettingsrisico via de geldstroom te vermijden.

 
Draagt u de Stichting een warm hart toe en wilt u de organisatie steunen met een bijdrage dan kunt u BEGUNSTIGER of SPONSOR van Bunker BREMEN worden.
Voor meer informatie klik op de button
 

 

Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum is een activiteit van de stichting “Fort aan den Hoek van Holland”

 

 

De bunker Bremen is zoals bekend de nieuwe locatie van de stichting Fort aan den Hoek van Holland voor haar activiteiten als het geregistreerde ‘Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum’. De bunker zal naast opslag o.a. de functie krijgen voor educatie projecten, presentaties, kenniscentrum en voorbereiding mobiele exposities. De samenwerking met de stichting ’Zuid-Hollands Landschap’ maakt gecombineerde rondleidingen mogelijk in het unieke natuurgebied Vinetaduin.
Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds de oprichting van de stichting op 12 juli 1934! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, 50.000 Beschermers en bedrijfsvrienden maken we Zuid-Holland steeds een beetje mooier.
“Het cultureel erfgoed wereldwijd is te vergelijken met een grote puzzel. Elk stukje geeft ons informatie over onze afkomst, ontwikkeling en onze huidige samenleving. Iedere vondst en elke nieuwe interpretatie voegen weer een stukje aan de puzzel toe en maakt het gehele plaatje overzichtelijker en duidelijker. Elk stukje van deze puzzel moet door ons beschermd worden, zodat ook toekomstige generaties de kans krijgen de puzzel in elkaar te zetten".
Na de oorlog heeft de enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940 – 1945 vastgesteld dat het besluit, genomen in het Fort aan den Hoek van Holland, om de zetel van de regering naar Engeland te verplaatsen een der belangrijkste beslissingen was van de gehele oorlogsperiode. De geschiedenis van het fort en deze gebeurtenis brengen het vestingwerk, gezien in de tijd, op een lijn met belangrijke cultuurhistorische gebouwen als kasteel Loevestijn en het Muiderslot.